Koronainformasjon

Velkommen til Trøndertun skoleåret 2021 – 22!

Vi har til dags dato ikke hatt korona inn på skolen. Det er vi stolte av, men innser at vi har hatt flaks. Men vi ønsker å holde oss smittefri derfor er det noen regler for hvordan vi skal forholde oss som elever – og som besøkende.

VAKSINERINGSGRAD

Pr november 2021 er nesten alle elever fullvaksinerte.

BESØK PÅ SKOLEN

Skal du på besøk, eller utføre et oppdrag på skolen ønsker vi at du er fullvaksinert. Om du ikke er det må du varsle om det i god tid før ankomst så vi kan ta forholdsregler.

FORSTERKET SMITTEVERN

Vi opprettholder økt krav til renhold og håndhygiene hele året uansett smittesituasjon. Man skal sprite hendene når man går inn i et bygg på skolen, og når man forlater det.

Før man går inn i matsalen skal man alltid vaske hendene grundig med såpe og vann.

Om man er syk skal man holde seg på rommet. Hurtigtester kan fås på Biblioteket i Melhus sentrum. Skolen får kun tilgang på hurtigtester gjennom kommunen i forbindelse med et utbrudd på skolen, så det er et den enkeltes ansvar å teste seg ved symptomer på Covid 19.

KOHORTLØSNING

Om smittesituasjonen lokalt tilsier det, eller nasjonale føringer krever kan vi raskt legge om til skoledrift med 2 eller flere kohorter. Det medfører i korte trekk at man kun omgås med de man er klasse med, og at man spiser måltider i flere grupper

 SMITTEVERNSPLAN FOR TRØNDERTUN

Last ned smittevernplan for Trøndertun Folkehøgskole 21/22