Koronainformasjon

Velkommen til Trøndertun skoleåret 2021 – 22!

Lander nærmer seg en vaksineringsgrad som gjør at vi begynner å få kontroll på pandemien. Men, vi er ikke helt i mål. Det er fortsatt lokale utbrudd, og dere som kommer til oss er ikke fullvaksinert. 

For å sikre oss at skolen ikke rammes av et utbrudd vil starte skoleåret med forsterkede koronatiltak. Klarer vi oss gjennom de første par ukene kan vi etter alle solemerker gå over til et helt vanlig folkehøgskoleliv. Det har vi ikke hatt siden mars 2020 – så det vil vi gjerne få til! 

UKA FØR SKOLESTART

Vi oppfordrer alle elever til å gå i selvpålagt karantene i uka før skolestart. Alt for at hverdagen skal kunne komme så raskt som mulig på skolen.

ANKOMSTDAGEN

Foreldre kan dessverre ikke komme inn på skolen eller på internatet. Dere vil kunne kjøre inn til internat, men ikke være med å bære inn på rom osv. 

Det blir heller ingen fellesmiddag og åpning som vi tradisjonelt har. Vi satser derimot på at disse tiltakene gjør at vi kan invitere ALLE til en storveis familiedag i løpet av høstsemesteret! 

KOHORTLØSNING

De 10 første dagene vil elevene deles inn i 2 kohorter. Da er det kun de på din kohort du kan omgås med. Det er mer enn nok folk å bli kjent med likevel, så fortvil ikke.

VAKSINERING

Vi har ikke anledning til å sjekke ut hvor dere er i vaksineringsløpet. Men vi ønsker så klart at alle elever blir ferdigvaksinert så raskt som råd. Som elev hos oss vil dere kunne ta vaksine her på Melhus. Dere må imidlertid selv kontakte legekontor/vaksinasjonskontor for å avtale dette. 

Last ned smittevernplan for Trøndertun Folkehøgskole 21/22