Siste oppfrisking av hodet før elevinnrykk

Vi dro ut til vakre Stokkøya for å kunne få tenkt litt luftige tanker i forkant av det nye skoleåret.

På Trøndertun mener vi at alle som jobber og bor på tunet driver med pedagogisk arbeid. Å kommunisere med noen og å ønske å påvirke de eller få de til å forstå noe er – pedagogikk!

Vi inviterte stipendiat ved lærerutdanninga på NTNU, Elise Farstad Djupedal til å utfordre oss på vår pedagogiske praksis. Hvordan ser vi på elevene våre, hvordan skjer læring, hvordan skal vi skape et kreativt og raust fellesskap med de 140 unge sjelene som kommer til oss? Vi skaper jo dette skoleåret sammen.