Valg på Trøndertun

Valgnemda i Melhus tok turen til Tunet og sørget for at våre elever fikk avlagt sin stemme i årets Stortingsvalg.

Det var lange køer inn til stemmelokalet de to timene det var rigget til valg torsdag i forrige uke.

I tillegg kunne mange elever rapportere at de allerede hadde avgitt stemme før de reiste til skolen.

Totalt 75 elever avga sin stemme, om vi tar med de som allerede hadde stemt gir det en valgdeltakelse på mellom 65 – 70 prosent. Det er litt under landsgjennomsnittet for alle aldersgrupper, men over gjennomsnittet for aldersgruppa.

«Jeg synes det er viktig å stemme selv om man stemmer blankt. På den måten kan man vise at man bryr meg om demokratiet selv om man ikke finner sitt parti!»

«Jeg synes det er viktig å avig stemme. Det er kun ved at man stemmer man kan påvirke, og om man ikke stemmer kan man heller ikke klage på at samfunnet ikke blir som man vil det skal være!»

Studenter på Trøndertun rett før stemmegiving.