Hyllest til Ragna Rytter

Hyllest til Ragna Rytter var både medaljer og kulturpriser verdig, men tilhørte hverdagsmenneskenes gamle tid, født i 1885. En stor del av sitt daglige virke fikk hun som lærer ved Gauldal folkehøgskole, og over 40 år etter sin død fikk hun vegen inn til skolen oppkalt etter seg. Hun var den drivende kraft til at skolen kom i gang, og på 95-årsdagen for de første elevenes ankomst ble hun hedret med en stor kulturkveld på dagens skole, Trøndertun.

Les artikkelen i pdf her

2014-10-18-tronderbladet-s-8