Rektorer bekymret for kuttforslag…

Rektorer bekymret for kuttforslag folkehøgskole-rektorene i Melhus frykter at regjeringas kutt i støtten, fører til at skoleslaget bare blir for de rike. – Trønderbladet, 11. oktober 2014

Les artikkelen i pdf her