Rører folk med dansen sin

Dommarane begynte nesten å grina då Trøndertun-elev Caroline Albrethsen Longfjeld Hjort dansa seg til eit stipend på 75.000 kroner.
– Dalane Tidende, 27. desember 2017

Les artikkelen i pdf her