Tre skoler fikk inn 180.000

I Gauldalen har blant annet rødrussen fra de videregående skolene og elevene fra Trøndertun folkehøgskole samlet inn penger i forbindelse med «Krafttak mot kreft». – Trønderbladet, 22. mars 2019