Vi vil se hvordan det gjøres her

Valgkampen er i gang og partiet Venstre har vært på Trøndertun for å finne inspirasjon.
– Trønderbladet, 28. juli 2017

Les artikkelen i pdf her